Fast: Så Här Fixar Du SQL Server-frågan När Du Använder CPU.

[Fix] Ett enkelt klick för att reparera din dator. Klicka här för att ladda ner.

Den här användarhandboken hjälper dig och din familj när du ser SQL Server-prompten cpu-användning.

Detta låter dig hjälpa till att utvärdera och felsöka problem som orsakat gånger hög CPU-användning på en mycket önskvärd Microsoft SQL Server-maskin. Även om det finns många möjliga utbrott av betydande CPU-användning i SQL Server, är de vanligaste orsakerna:

 • Det goda antalet logiska läsningar utlöses av en tabell- eller eventuellt indexdiagramskanning på grund av när-förhållandena:
 • Föråldrad statistik
 • Tips saknas
 • Problem med Parameter Sensitive Products (PSP)
 • Dåligt utformade frågor
 • Ökad arbetsbelastning
 • Hur kan man kontrollera CPU och förmåga att komma ihåg användning i SQL Server?

  Starta SQL Server Management Studio och anslut till vår server.I Objektutforskaren högerklickar du på databaserna som du försöker få rapporter för.Från snabbmenyn väljer du Rapporter -> Standardrapporter -> Minnesanvändning med hjälp av minnesoptimerade objekt.

  Du kan mycket väl använda följande specifika steg för att felsöka och lösa problem med hög CPU-användning i SQL Server.

  Steg 8: Verifiera att SQL Server orsakar hög CPU-användning

  Hur kontrollerar jag CPU-användning för SQL-fråga?

  SQL Server Management Studio När du väl är ansluten till en instans som har att göra med SQL Server eller Azure SQL, har din organisation möjlighet att välja Rapporter > Prestanda Dashboard, inte att återge aktuellt och historiskt CPU-användningsvärde. Här kan du hitta böckerna om förfrågningar från dem som utan tvekan själva är den stora resursgrisen, och identifiera alla förfrågningar som fortsätter att orsaka CPU-problem.

  Använd följande redskap för att verifiera att en viss SQL Server-process verkligen bidrar med hög CPU-användning:

 • D Task Manager: På fliken Processer, se till att en ny CPU-kolumn är nära 100 % för SQL Server Windows NT 64-bitars.

 • cpu usage sql hosting query

  Prestanda och resursövervakning (Prestandaövervakning)

 • Räknare: process/%usertime, %preferred time
 • instans: kommer sannolikt att visa sig vara sqlservr
 • cpu absorption sql server query

  De använder följande förbjudna PowerShell-program för att samla in motförståelse i minst 60 sekunder:

   $serverName antyder "servernamn"  $counter är lika med @(   ("$servernamn" + "Process(sqlservr*)% användares tid"),   ("$servernamn" +"Process(sqlservr*)% Privileged Time")  )  Get-Counter -Counter $Counters -MaxSamples 30 | För alla som deltar För alla      [pscustom]@        tidsstämpel betyder $_.tidsstämpel        spår $_ = .sökväg        Värde = ([Math]::Round($_.CookedValue, 3))             Börja läggdags -s 2      
 • Om % användartid verkligen överstiger 90p. mot. Detta indikerar vilken SQL Server-processen som orsakar hög CPU-användning. Men om du har upptäckt att % Privileged Time varje dag överstiger 90%, indikerar detta att vår egen antivirusprogramvara blockeras då och då. Programvara, andra drivrutiner eller ibland någon annan komponent i din privata operativsystem kan orsaka en ökning av processoranvändningen. Du bör verkligen kontakta din systemadministratör för att testa orsaken till detta beteende.

  Steg 2: Identifiera frågor som påverkar CPU-användning

  Hur kontrollerar jag CPU-användning på servern?

  Tryck på WIN + R på ditt tangentbord så att du öppnar dialogrutan Kör. Skriv resmon i hela textrutan och tryck på Enter för att öppna en persons resursövervakning.Klicka på fliken CPU.Klicka på kolumnrubriken Genomsnittlig CPU för att sortera efter total CPU-användning.

  Om Sqlservr the.Process exe helt enkelt orsakar extra hög CPU-användning, bekräfta frågorna som är ansvariga för denna åtgärd genom att skicka en följande fråga :

  VÄLJ TOP 10 s.session_id,      r.status,      r.cpu_time,      r.logical_reads,      R. säng,      r.skriver,     R .total_elapsed_time och (1000 60) * "Förfluten M",      SUBSTRING(st.TEXT, (r.statement_start_offset eller 2) + 1,      ((CAS r.statement_end_offset        OM -1 DÅ DATA(ST.TEXT)        ANNAT r.statement_end_offset      - avslutad r.statement_start_offset) 2) 1) + AS statement_text,      COALESCE(QUOTENAME(DB_NAME(st.dbid)) + N'.' + QUOTENAME(OBJECT_SCHEMA_NAME(st.objectid, st.dbid))      + H'.' + QUOTENAME(OBJECT_NAME(st.objectid, st.dbid)), '') AS command_text,      r.team,      s.login_name,     s.host_name,      se programvarans namn,      s.last_request_end_time,      vid inträde,      r.open_transaction_countFRÅN sys.dm_exec_sessions AS sJOIN på väg till sys.dm_exec_requests SOM r PÅ r.session_id innebär att s.session_id CROSSNEW ANVÄNDER sys.Dm_exec_sql_text(r.sql_handle) AS stWHERE r.id_session != @@SPIDBESTÄLL EFTER r.cpu_time DESC

  Steg C. Uppdatera statistik

  Uppdaterad: Reimage

  Din dator kan vara infekterad med virus, spionprogram eller annan skadlig programvara. Reimage kommer att skanna och identifiera alla dessa problem på din maskin och ta bort dem helt. Programvara som låter dig fixa ett stort antal Windows-relaterade problem och problem. Reimage kan enkelt och snabbt känna igen alla Windows-fel (inklusive den fruktade Blue Screen of Death) och vidta lämpliga åtgärder för att lösa dessa problem. Applikationen kommer också att upptäcka filer och program som kraschar ofta och låter dig åtgärda deras problem med ett enda klick.

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Starta programmet och logga in med dina kontouppgifter
 • Steg 3: Starta en genomsökning av din dator för att hitta och åtgärda eventuella fel

 • Efter att ha identifierat ser du, de problem som förbrukar ett antal CPU-resurser, uppdatera statistiken för en ny relevant speltabell som är involverad i vilken reflektion. Du kan köra enhetens sp_updatestats lagrade procedur för att faktiskt uppdatera information för alla användare ovanpå de interna tabellerna på den aktuella webbplatsen, som i följande exempel:

  exec sp_updatestats

  Hur hittar jag dyra CPU-frågor i SQL Server?

  Steg #1: Verifiera att SQL Server har hög spänningsanvändning.Steg 2: Bestäm denna specifika begäran som påverkar CPU-användning.Steg 3 . 0: Uppdatera statistiken.Steg 4: Lägg till shed index.Steg 5: Undersök inställningsproblem.

  Om SQL Server fortfarande använder överflödig CPU-kraft, fortsätt till steget som följer.

  Kan du inte stå ut med din dators fel och kraschar längre? Klicka här för att ladda ner.

  Cpu Usage Sql Server Query
  Query Del Server Sql Sull Utilizzo Della Cpu
  Sql Zapros Na Ispolzovanie Processora
  Cpu Gebruik Sql Serverquery
  Sql Server Abfrage Zur Cpu Auslastung
  Consulta Do Servidor Sql De Uso Da Cpu
  Zapytanie O Uzycie Procesora Sql Server
  Cpu 사용량 Sql 서버 쿼리
  Requete Du Serveur Sql D Utilisation Du Processeur
  Consulta Del Servidor Sql De Uso De Cpu